Конкурс за младши експерт в държавната администрация

Тук е мястото, където ще публикуваме информация за възможности за обучение и професионална реализация

Модератори: rado, jb, nookie_sil

jb
Site Admin
Мнения: 855
Регистриран на: 08 дек 2005 12:28

Конкурс за младши експерт в държавната администрация

Мнениеот jb » 21 ное 2007 13:34

Централизиран конкурс за длъжността

"младши експерт"

в държавната администрация

Централизираният конкурс е модерна практика в страните от ЕС за прозрачно и ефективно привличане на млади хора за работа в държавните институции. За първи път през 2006 г. в България се организира такъв конкурс и той ще се провежда два пъти годишно по електронен път.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Младшият експерт в държавната администрация оказва подкрепа на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация; обработка на бази данни; проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията, както и осъществява дейности по административното обслужване.КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите за участие в централизирания конкурс е нужно да притежават:

степен на завършено образование: Специалист
години професионален опит: Не се изисква
или
придобит минимален ранг: V младши
предпочитана специалност, по която да е придобито образованието: няма


КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Желаещите да участват в централизирания конкурс е необходимо да се регистрират за участие в конкурса по електронен път.

При успешна регистрация кандидатът ще получи парола, с която ще се яви за попълването на изпитния тест в тестовия център.

Информация за конкурса можете да получите на адрес http://www.mdaar.government.bg/konkurs.php
Последна промяна от jb на 18 фев 2008 11:45, променено общо 1 път.
Йонко Бушняшки
Председател на УС
Национална школа по мениджмънт

Trump
Лъже се и да пише
Мнения: 14
Регистриран на: 12 май 2007 20:40
Местоположение: Sofia
Контакти:

Re: Конкурс за "младши експерт" в държавната админ

Мнениеот Trump » 21 ное 2007 18:54

"Браво", г-н Бушняшки :( Преди да пуснете тази тема обърнахте ли внимание на сроковете? Случайно да забелязахте, че конкурса е изтекъл преди почти 2 седмици? Нищо, догодина пак
"Ако всичко върви както трябва, значи със сигурност изпускам нещо"

hellgirl
Лъже се и да пише
Мнения: 7
Регистриран на: 06 май 2006 12:04

Мнениеот hellgirl » 21 ное 2007 23:08

кавичките ми се струват малко неуместни . Да търсиш подобни възможности за някакъв вид реализация си е ИЗЦЯЛО твое лично задължение и когато някой все пак е отделил от СВОЕТО време , за да насочи вниманието ти към нещо подобно , можеш само да бъдеш благодарен . Иначе наистина жалко , че сме изпуснали срока..

Потребителски аватар
am1cooL
Пише, и то как
Мнения: 47
Регистриран на: 29 юни 2007 21:47

Мнениеот am1cooL » 22 ное 2007 00:52

Trump Бушняшки си знае работата. Щом пише значи наистина има място за "младши експерт" в държавната администрация.
///

jb
Site Admin
Мнения: 855
Регистриран на: 08 дек 2005 12:28

Мнениеот jb » 24 ное 2007 10:27

Благодаря за милите думи... Само ще цитирам, че "За първи път през 2006 г. в България се организира такъв конкурс и той ще се провежда два пъти годишно по електронен път"...Не бойте се деца, няма изгледи държавата да се разпадне скоро, освен това се изисква завършено образование, а и пълнолетие...а ти, Емил, едва ли ще имаш възможност бъдеш едновременно държавен чиновник и редовен студент в УНСС...

Желая успех!
Йонко Бушняшки

Председател на УС

Национална школа по мениджмънт

jb
Site Admin
Мнения: 855
Регистриран на: 08 дек 2005 12:28

Мнениеот jb » 22 авг 2008 15:41

Централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация

Най-добрите имат шанса да работят в областта на еврофондовете с двойно възнаграждениеЦентрализираният конкурс е модерна практика в страните от ЕС за прозрачно и ефективно привличане на млади хора за работа в държавните институции. В България такъв конкурс се организира за пръв път през 2006 г. През есента на 2008 г. Министерството на държавната администрация и административната реформа провежда четвъртия такъв конкурс изцяло по електронен път.Акцент в тазгодишния конкурс е възможността за работа в звената за управление на средствата от ЕС. 322 свободни работни места за младши експерти в тези звена очакват най-добрите кандидати, преминали успешно централизирания конкурс. Това е една добра възможност за старт в кариерата на млади хора с месечно заплащане между 600 и 1000 лв.
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Младшият експерт в държавната администрация оказва подкрепа на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация; обработка на бази данни; проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията, както и осъществява дейности по административното обслужване.КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Лице, което:

1. е български гражданин или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕКандидатите за участие в централизирания конкурс е нужно да притежават:

минимална образователна степен: Професионален бакалавър по...
години професионален опит: Не се изисква
или

придобит минимален ранг: V младши
предпочитана специалност, по която да е придобито образованието: Няма


КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?Желаещите да участват в централизирания конкурс е необходимо да се регистрират за участие в конкурса по електронен път. Регистрация може да направите от 1 до 14 септември 2008 г. тук.

При успешна регистрация кандидатът получава парола, с която трябва да се яви за попълването на изпитния тест в тестовия център.Период за регистриране на кандидатите по електронен път:

от 01.09.2008 г. до 14.09.2008 г.Период на провеждане на изпитите:

от 29.09. до 03.10.2008 г. в София, Варна, Пловдив, Велико Търново, БургасОбявяване на резултатите:

на 07.10.2008 г.ИЗПИТНИТЕ ТЕСТОВЕ

Основен тест - Състои се от 60 въпроса. Времето за попълване на теста е 60 минути.

Въпросите са разпределени в 3 модула:

1) Устройство и функциониране на администрацията - проверява се нивото на познаване и разбиране на основните нормативни актове, регламентиращи функционирането на администрацията в България. Въпросите са свързани с функциите, правомощията, отговорностите на различните административни органи. Част от въпросите изискват да се комбинират норми, дадени в различни нормативни актове.

2) Европейски съюз и евроинтеграция - проверява се информираността относно: историята на ЕС, институциите, процеса на присъединяване на България към ЕС.

3) Общоезикова подготовка - проверява се общата езикова култура, речниковото богатство, познанията за нормите в съвременния български книжовен език, както и уменията за разбиране на текстове и мислене чрез езика. Част от задачите са свързани с познаване на правописните правила, други с пунктуацията, трети със значението на думите. При някои задачи се изискват умения за аналитично мислене.Специализирани тестове или практическа задача - не са задължителни. Провеждат се в случаите, когато кандидатът е отбелязал в заявлението желанието си да се яви за проверка на знанията в определена специализирана област: икономика, финанси, право, европеистика, компютърни умения, чужди езици (английски, френски, немски). За явяване на специализирани тестове или практическа задача е необходимо успешното преминаване на основния тест.

Успешното представяне на кандидата в специализираните тестове носи предимство при класирането му и при подбора от страна на администрациите, изявили желание да ползват резултатите от централизирания конкурс за заемане на конкретна позиция.

Кандидатите получават уведомление за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса на посочения от тях електронен адрес (e-mail) за контакт при регистрацията. Същата информация могат да проверят и в интернет тук.

Полагането на изпитните тестове се осъществява в един от посочените при регистрацията от кандидата тестови центрове в страната. Решаването на въпросите се извършва в реално време (онлайн). Кандидат, който не се яви на определената дата, час и място за решаване на тестовете, се счита за отпаднал от конкурса.

Допускането до участие става въз основа на представяне на изискуемите документи в деня на явяване за изпитния тест. Недопуснатите кандидати се уведомяват за основанията за недопускането им незабавно.ИЗПИТЕН ДЕН

Всеки кандидат е необходимо да носи:

документ за самоличност;
оригинал и копие на диплом за завършена степен на висше образование или уверение или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че образованието е завършено в чужбина;
попълнена декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.


УВЕДОМЯВАНЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И КЛАСИРАНЕ

Кандидатите узнават своя резултат веднага след затваряне на изпитния тест.

Списъкът с резултатите се публикува на сайта на Института по публична администрация на адрес http://www.ipaei.government.bg/ в 10-дневен срок от приключване на конкурса.

Въз основа на проведените тестове кандидатите се класират в списък на успешно издържалите конкурса по низходящ ред на резултатите, постигнати от основния тест. За всеки положен допълнителен специализиран тест или практическа задача се съставя отделен списък на успешно издържалите по низходящ ред на резултатите.

Успешно издържалите конкурса трябва на всеки три месеца да потвърждават по електронен път желанието си за назначаване на длъжност "младши експерт". Непотвърдилите отпадат от списъка на класираните кандидати.

Резултатите на успешно издържалите конкурса са валидни една година от датата на обявяването им.

На успешно представилите се кандидати не се гарантира назначаване в администрацията.

Администрациите, заявили желание да ползват резултатите от класирането могат да поканят няколко кандидата от предоставения от ИПА списък на успешно преминалите основния тест и изпитите в областите, свързани с изпълнението на функциите на заявената длъжност.

За преценка на качествата и специфичните знания на кандидатите за заемане на конкретна длъжност органът по назначаването може да проведе допълнително събеседване и да изиска документи, удостоверяващи и други умения и квалификации.


Върни се в “Възможности за обучение и работа”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост

cron