Следдипломна квалификация и продължаващо обучение

Тук е мястото, където ще публикуваме информация за възможности за обучение и професионална реализация

Модератори: rado, jb, nookie_sil

jb
Site Admin
Мнения: 855
Регистриран на: 08 дек 2005 12:28

Следдипломна квалификация и продължаващо обучение

Мнениеот jb » 13 апр 2007 11:49

Институтът за следдипломна квалификация е отделение при Университета за национално и световно стопанство с натрупан опит и традиции в продължение на повече от 35 години.
Обучението през целия живот и непрекъснатото повишаване на квалификацията се превръщат от изискване в основно конкурентно предимство в условията на икономика, основана на знанието. ИСК осъзнава ясно необходимостта от добре подготвени личности, които познават сложната същност на съвременния бизнес в национално и международно измерение и могат успешно да се справят с предизвикателствата на новите икономически реалности. Приоритетите на ИСК се вписват изцяло в духа на Болонския процес и Лисабонската стратегия на ЕС с акцент върху повишаване на конкурентоспособността на българското образование в посока към модернизация и пазарна адаптация на продължаващото обучение.

Институтът е обслужващо звено на УНСС за организиране на следдипломно обучение: професионална квалификация, специализация и продължаващо обучение на български и чуждестранни граждани с висше и средно образование. Той е създаден като отделно юридическо лице с нестопанска цел при УНСС от компетентен държавен орган и е със седалище в гр. София, бул. “Климент Охридски” 2. ИСК работи на самоиздръжка, има самостоятелна банкова сметка, отделен баланс и собствен печат. За осъществяване на своя предмет на дейност Институтът организира и осъществява учебна, консултантска, изследователска, методическа, издателска и други дейности и услуги. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2000 от “Moody International” със сертификат N 0110448 от 16.10.2001 г. за внедряване на система за управление на качеството. Институтът за следдипломна квалификация е водеща национална институция в областта на следдипломното обучение по икономика, финанси, счетоводство, застраховане и осигурително дело, международни икономически отношения, евроинтеграция, мениджмънт, включително здравен и социален мениджмънт, маркетинг, управление на човешките ресурси, право, информатика, публична администрация, включително местно самоуправление и местна администрация.

Дейността на Отделение ИСК се осъществява съгласно установените държавни изисквания и критерии за признато завършено професионално образование, придобита професионална квалификация и продължаващо обучение. Органи за управление на Отделение ИСК са Дирекционен съвет и Директор, избиран от Академичния съвет на УНСС. За научно-методичното осигуряване на обучението се формира и функционира Учебно-методичен съвет на Отделението, в който се включват изтъкнати преподаватели от УНСС и специалисти на практика. В структурата на Института за следдипломна квалификация функционират:

Център по международна икономика, политика и право
Център по финанси, счетоводство и контрол
Център по управление на качеството
Център по професионално обучение, лицензиран от Националнaта агенция по професионално образование и обучение
Център за развитие на управленски умения
Център за международни проекти
Административен отдел.
Следдипломното обучение, провеждано от Института, включва: квалификация – придобиване на нова квалификация (специалност), специализация – повишаване на притежаваната квалификация (специалност, професия), продължаващо обучение – актуализиране на притежавани знания по степен на квалификация (специалност, професия) и други видове обучения (семинари, конференции и други).

Формите на следдипломно обучение са колективна и индивидуална, редовна, задочна и дистанционна. Целевите групи на ИСК са: мениджъри на висше и средно равнище в частния и държавния сектор; предприемачи, служители в министерства, държавни ведомства, общини, търговско - икономически служби към посолства, международни организации, сдружения с нестопанска цел, специалисти, които се интересуват от икономически, финансови, управленски и правни въпроси в областта на стопанската дейност, европейската интеграция и международните икономически отношения и се стремят към професионална кариера в различни области, индивидуални специализанти. Достъпът до целевите групи се осъществява чрез набиране на курсисти по обяви в периодичния печат, обучение на специализанти по заявки на фирми и институции-клиенти, използване на посредници, които набират курсисти и организират обучението по учебни планове, утвърдени от Учебно-методичния съвет на ИСК.

За повече информация:

http://www.ips.bg

Институт за следдипломна квалификация при УНСС
tel. (3592)8621069, fax (3592)8627447; E-mail: ips@ips.bg

xrisi_
Чете, ама не пише
Мнения: 1
Регистриран на: 15 юни 2008 17:27

:)

Мнениеот xrisi_ » 07 фев 2009 20:38

Може ли да попитам,дали е вярно,че с дипломата от школата може да се кандидатства в някои университети в чужбина без да се държи изпит? :roll: Благодаря предварително! :wink:

jb
Site Admin
Мнения: 855
Регистриран на: 08 дек 2005 12:28

Мнениеот jb » 08 фев 2009 09:57

В тези, в които се кандидатства по документи


Върни се в “Възможности за обучение и работа”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост

cron